Thiết bị điện Grineu

Quạt hút đa năng 18x18 Grineu

Quạt hút đa năng 18x18 Grineu

Quạt hút đa năng 18x18 Grineu     Quạt thông gió sang trọng ,bền bỉ Thông số kỹ thuật Đường kính lỗ :180x180mm Lưu lượng gió  : m3/h Đóng gói           :  cái/thùng Công ty...

280.000₫

Quạt hút đa năng 12x12 Grineu

Quạt hút đa năng 12x12 Grineu

Quạt hút đa năng 12x12 Grineu     Quạt thông gió sang trọng ,bền bỉ Thông số kỹ thuật Đường kính lỗ :120x120mm Lưu lượng gió  : m3/h Đóng gói           :  cái/thùng Công...

146.000₫

Quạt hút âm trần thẳng 30x30 Grineu

Quạt hút âm trần thẳng 30x30 Grineu

Quạt hút âm trần thẳng 30x30 Grineu     Quạt thông gió sang trọng ,bền bỉ Thông số kỹ thuật Đường kính lỗ : 300x300mm Lưu lượng gió  :860 m3/h Đóng gói         ...

556.000₫

Quạt hút âm trần thẳng 20x20 Grineu

Quạt hút âm trần thẳng 20x20 Grineu

Quạt hút âm trần thẳng 20x20 Grineu     Quạt thông gió sang trọng ,bền bỉ Thông số kỹ thuật Đường kính lỗ : 200x200mm Lưu lượng gió  :280 m3/h Đóng gói           :...

426.000₫

Quạt hút âm trần thẳng 25x25 Grineu

Quạt hút âm trần thẳng 25x25 Grineu

Quạt hút âm trần thẳng 25x25 Grineu     Quạt thông gió sang trọng ,bền bỉ Thông số kỹ thuật Đường kính lỗ : 250x250mm Lưu lượng gió  : 520 m3/h Đóng gói           :...

476.000₫

Quạt hút âm trần ngang 25x25 Grineu

Quạt hút âm trần ngang 25x25 Grineu

Quạt hút âm trần ngang 25x25 Grineu     Quạt thông gió sang trọng ,bền bỉ Thông số kỹ thuật Đường kính lỗ : 250x250mm Lưu lượng gió  : 280 m3/h Đóng gói           :...

556.000₫

Quạt hút âm trần ngang 20x20 Grineu

Quạt hút âm trần ngang 20x20 Grineu

Quạt hút âm trần ngang 20x20 Grineu     Quạt thông gió sang trọng ,bền bỉ Thông số kỹ thuật Đường kính lỗ : 200x200mm Lưu lượng gió  : 120 m3/h Đóng gói         ...

436.000₫

Quạt hút âm tường 35x35 Grineu

Quạt hút âm tường 35x35 Grineu

Quạt hút âm tường 35x35 Grineu     Quạt thông gió sang trọng ,bền bỉ Thông số kỹ thuật Đường kính lỗ : 350x350mm Lưu lượng gió  : 1100 m3/h Đóng gói         ...

490.000₫

Quạt hút âm tường 30x30 Grineu

Quạt hút âm tường 30x30 Grineu

Quạt hút âm tường 30x30 Grineu     Quạt thông gió sang trọng ,bền bỉ Thông số kỹ thuật Đường kính lỗ : 300x300mm Lưu lượng gió  : 860 m3/h Đóng gói           :...

406.000₫

Quạt hút âm tường 25x25 Grineu

Quạt hút âm tường 25x25 Grineu

Quạt hút âm tường 25x25 Grineu     Quạt thông gió sang trọng ,bền bỉ Thông số kỹ thuật Đường kính lỗ : 250x250mm Lưu lượng gió  : 520 m3/h Đóng gói         ...

366.000₫

Quạt hút âm tường 20x20 Grineu

Quạt hút âm tường 20x20 Grineu

Quạt hút âm tường 20x20 Grineu     Quạt thông gió sang trọng ,bền bỉ Thông số kỹ thuật Đường kính lỗ : 200x200mm Lưu lượng gió  : 280 m3/h Đóng gói       ...

326.000₫

Chiết áp quạt Grineu

Chiết áp quạt Grineu

Chiết áp quạt Grineu       Mặt viền croom  sang trọng hiện đại Công ty thiết bị điện Mạnh Hoàng chúng tôi phân phối dòng sản phẩm Ổ cắm công tắc  Grineu tại Hạ Long,Cẩm...

110.000₫

hotline 0913064108 hotline 0913064108