Máng Đèn MPE

Máng Đèn 1.2 m Led siêu mỏng MPE

Máng Đèn 1.2 m Led siêu mỏng MPE

Máng Đèn Led Siêu Mỏng Đặc điểm: • Sử dụng được với Led Tuýp  • Thích hợp lắp đặt cho phòng làm việc, phòng trưng bày, nhà ở, khách sạn, cửa hàng,...

56.000₫

Máng Đèn 0.6 m Led siêu mỏng MPE

Máng Đèn 0.6 m Led siêu mỏng MPE

Máng Đèn Led Siêu Mỏng Đặc điểm: • Sử dụng được với Led Tuýp  • Thích hợp lắp đặt cho phòng làm việc, phòng trưng bày, nhà ở, khách sạn, cửa hàng,...

42.000₫

Máng Đèn 0.6 m Điện Tử MPE

Máng Đèn 0.6 m Điện Tử MPE

Máng Đèn Tuýp Đặc điểm: • Sử dụng được với Ballast điện tử, ballast điện từ cho đèn huỳnh quang. • Thích hợp lắp đặt cho phòng làm việc, phòng trưng...

140.000₫

Máng Đèn 1,2 m Điện Tử MPE

Máng Đèn 1,2 m Điện Tử MPE

Máng Đèn Tuýp Đặc điểm: • Sử dụng được với Ballast điện tử, ballast điện từ cho đèn huỳnh quang. • Thích hợp lắp đặt cho phòng làm việc, phòng trưng...

140.000₫

Máng Đèn 0.6m Cơ MPE

Máng Đèn 0.6m Cơ MPE

Máng Đèn Tuýp Đặc điểm: • Sử dụng được với Ballast điện tử, ballast điện từ cho đèn huỳnh quang. • Thích hợp lắp đặt cho phòng làm việc, phòng trưng...

130.000₫

Máng Đèn 1,2 m Cơ MPE

Máng Đèn 1,2 m Cơ MPE

Máng Đèn Tuýp Đặc điểm: • Sử dụng được với Ballast điện tử, ballast điện từ cho đèn huỳnh quang. • Thích hợp lắp đặt cho phòng làm việc, phòng trưng...

140.000₫

hotline 0913064108 hotline 0913064108