Đèn Ốp Trần Led MPE

Ốp trần led 6 w vuông

Ốp trần led 6 w vuông

ĐÈN ỐP TRẦN LED 6 W VUÔNG MPE Đèn led ốp trần  là loại đèn led sử dụng công nghệ truyền ánh sáng gián tiếp nên ánh sáng phát ra đều trên bề mặt đèn. Kết...

292.000₫

Ốp trần led 12 w vuông

Ốp trần led 12 w vuông

ĐÈN ỐP TRẦN LED 12 W VUÔNG MPE Đèn led ốp trần  là loại đèn led sử dụng công nghệ truyền ánh sáng gián tiếp nên ánh sáng phát ra đều trên bề mặt đèn. Kết...

408.000₫

Ốp trần led 18w vuông

Ốp trần led 18w vuông

ĐÈN ỐP TRẦN LED 18 W VUÔNG MPE Đèn led ốp trần  là loại đèn led sử dụng công nghệ truyền ánh sáng gián tiếp nên ánh sáng phát ra đều trên bề mặt...

555.000₫

Ốp trần led 24w vuông

Ốp trần led 24w vuông

ĐÈN ỐP TRẦN LED 24W VUÔNG MPE Đèn led ốp trần  là loại đèn led sử dụng công nghệ truyền ánh sáng gián tiếp nên ánh sáng phát ra đều trên bề mặt đèn. Kết...

688.000₫

Ốp trần led 24w tròn

Ốp trần led 24w tròn

ĐÈN ỐP TRẦN LED 24W TRÒN MPE Đèn led ốp trần  là loại đèn led sử dụng công nghệ truyền ánh sáng gián tiếp nên ánh sáng phát ra đều trên bề mặt đèn. Kết...

649.000₫

Ốp trần led 18w tròn

Ốp trần led 18w tròn

ĐÈN ỐP TRẦN LED 18W TRÒN MPE Đèn led ốp trần  là loại đèn led sử dụng công nghệ truyền ánh sáng gián tiếp nên ánh sáng phát ra đều trên bề mặt đèn. Kết...

529.000₫

Ốp trần led 12w tròn

Ốp trần led 12w tròn

ĐÈN ỐP TRẦN LED 12W MPE Đèn led ốp trần  là loại đèn led sử dụng công nghệ truyền ánh sáng gián tiếp nên ánh sáng phát ra đều trên bề mặt đèn. Kết hợp...

389.000₫

Ốp trần led 6w tròn

Ốp trần led 6w tròn

ĐÈN ỐP TRẦN LED 6W MPE Đèn led ốp trần  là loại đèn led sử dụng công nghệ truyền ánh sáng gián tiếp nên ánh sáng phát ra đều trên bề mặt đèn. Kết hợp...

279.000₫

hotline 0913064108 hotline 0913064108